FGT, Trondheim, etablert 1954 etter initiativ fra Norges Fiskarlag for å dekke behovet for ulykkesforsikring blant fiskere. FGT samarbeider nært med Norges Fiskarlag i forsikringsspørsmål og har konsesjon til å tegne de fleste forsikringer som Fiskarlagets medlemmer har behov for. FGT besluttet på generalforsamlingen 2004 å fusjonere med Sjøtrygdgruppen Gjensidig Skadeforsikringsselskap.