Fiskebukta, bygd på øya Seiland i Hammerfest kommune. Fergesamband med Kvaløya med Hammerfest har vært avgjørende for bosettingen ikke bare i Fiskebukta, men for hele nordre Seiland. Det er på stedet en boplass fra eldre steinalder, 10 000-4000 fvt. På Fiskebuktholmen er det et område med hustufter og en grop fra nyere tid samt en boplass fra eldre steinalder. Hustuftene og gropa er sannsynligvis fra 1800-tallet.