Fingalshulen, hule og arkeologisk funnsted ved Gravvik i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag. Hulen er 123 m dyp, og inneholder 47 hulemalerier, bl.a. av menneskefigurer. Maleriene kan være ca. 3000 år gamle. Hulen har snarere vært et kultsted enn en bolig. Fingalshulen er beskrevet på 1800-tallet, men ble arkeologisk undersøkt først 1961 da de første 21 maleriene ble oppdaget. I 2004 ble hulen gjenstand for en større vitenskapelig undersøkelse, og ytterligere 26 malerier ble funnet.