Farsund er tettsted og administrasjonssenter i Farsund kommune, Vest-Agder. Tettstedet ligger på vestsiden av sundet som fører inn til Lyngdalsfjorden, og på øyene i sundet (Engøy, Farøy og Gåseholmen, alle med broforbindelse). Navn etter sundet mellom Farøy og Spindsodden.