Farley Mowat, kanadisk forfatter. Under sitt biologistudium ble han oppmerksom på, og opprørt over, vilkårene inuitfolket helt nord i Canada levde under, og det toårige oppholdet blant dem ble bakgrunnen for hans første bok, People of the Deer (1952; norsk overs. Villreinens folk, 1953). Denne ble en umiddelbar bestselger, om enn kontroversiell. Mowat har siden skrevet en rekke bøker som på forskjellige måter kombinerer hans økologisk-politiske standpunkt med en stilsikker fortellerteknikk. Flere av bøkene er selvbiografiske. The Dog Who Wouldn't Be (1957; norsk overs. Et hundeliv, 1982)) og Owls in the Family (1961) er humoristiske fortellinger fra Mowats egen ungdom, The Regiment (1961) og And No Birds Sang (1979) handler om hans tjenestetid under den annen verdenskrig. The Boat Who Wouldn't Float (1969), A Whale for the Killing (1972) og Sea of Slaughter (1984) tar for seg ulike økologiske katastrofer. Spesielt interessant for norske lesere er kanskje Westviking: The Ancient Norse in Greenland and North America (1965), en historisk spekulerende rekonstruksjon av Leiv Eirikssons reiser til det nordamerikanske kontinent. I The Farfarers: Before the Norse (2000) går han for øvrig bort fra denne versjonen og «spekulerer» over et annet europeisk folks tilstedeværelse mange hundre år før Eiriksson. Mowat har tilsammen skrevet et 30-talls bøker, flere av dem oversatt til over 40 språk.