Esmark, dansk-norsk slekt som stammer fra toller i Århus Søren Jensen Esmarch (ca. 1685–1750). Hans sønn, sogneprest i Houlbjerg Hans Jørgen Esmarch (1722–1804) var far til mineralogen Jens Esmark (1763–1839), som fra 1815 var professor i bergvitenskap i Christiania, og til geologen, etatsråd Laurids Esmarch (1765–1842). Jens Esmark var far til mineralogen, sogneprest i Ramnes Morten Thrane Esmark (1801–82) og professor i zoologi Laurits Martin Esmark (1806–84). M.T. Esmark var far til filantropen og naturforskeren Birgitte Elise Esmark (1841–97) og skipsreder Axel Thrane Esmark (1836–81); sistnevnte var farfar til reiselivsmannen, direktør Lars Mathias Hille Esmark (1908–98).