Ellice Islands, øygruppe i Stillehavet, mellom 5° og 11° s.br. og 176° og 180° ø.l. Øyene ble britisk protektorat i 1892, del av den britiske kolonien Gilbert and Ellice Islands Colony 1915–75; fra 1978 selvstendig republikk under navnet Tuvalu.