Ellen Merafe Kuzwayo, sørafrikansk forfatter, lærer, sosialarbeider og politisk aktivist. Som forfatter er hun særlig kjent for sin selvboiografi Call Me Woman (1985), som handler om hvordan kvinner kommer sammen for å kjempe for bedre levevilkår under apartheid. I boken lar hun sin egen historie bli en del av historien om kvinners kamp mot undertrykkelse, både den kjønnsbaserte og den som er basert på «rase». I 1990 gav hun ut novellesamlingen Sit Down and Listen. Kuzwayo ble noe av en legende på grunn av sin innsats for befolkningen i Soweto, og hun ble tildelt flere priser og hedersbevisninger. Hun var medlem av parlamentet 1994–99.