Einar Gilsson, islandsk skald, bodde visst i Skagafjord og var i slutten av 1360-årene lagmann over nord- og vestlandet. Han diktet om biskop Gudmund Arason og om Olav den hellige. Hans ríma om den sistnevnte er interessant fordi den etter mange forskeres mening er den eldste av alle islandske rímur. Den er gjengitt i Flateyjarbók.