Eilert Stang Lund, norsk jurist. Høyesterettsadvokat fra 1969. Eilert Stang Lund var ansatt hos Regjeringsadvokaten 1967–75, deretter privatpraktiserende. Høyesterettsdommer 1995-2009.