Eiken, tettbebyggelse og sogn i Hægebostad kommune, Vest-Agder, i den øverste del av Lyngdalen, omkring vannet Lygne. Sognet preges av industri og jordbruk og har adskillig turisttrafikk, og her ligger Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken, som hører til Helse Sør-Øst RHF. Eiken kirke er en korsformet trekirke fra 1817.