Eemil Halonen, finsk billedhugger, kjent for sine humørfylte dekorative trerelieffer, men utførte også stilstrenge granittskulpturer. Han fikk sitt gjennombrudd på verdensutstillingen i Paris med seks trerelieffer med motiver fra finsk folkeliv.