Edward Burnett Tylor, britisk antropolog, 1883 direktør og 1896 professor ved universitetsmuseet i Oxford. Tylor regnes som en grunnlegger av den moderne, vitenskapelige antropologi. Han anvendte empiriske metoder i studiet av samfunns- og kulturformer, og viste at ulikhetene mellom de forskjellige folk lå i kulturen heller enn i menneskenes biologiske egenskaper. Tylor søkte også å overføre utviklingslærens prinsipper til studiet av menneskets kulturutvikling. Han utgav bl.a. Researches into the Early History of Mankind (1865), hovedverket Primitive Culture (1871) og Anthropology: An Introduction to the Study of Man and Civilization (1881).