Edmund Beaufort var en engelsk statsmann og hærfører, hertug av Somerset 1448 og Henrik 7s onkel. Beaufort hadde overkommandoen over de engelske troppene i Frankrike i 1448, men tapte alle Englands besittelser der, bortsett fra Calais. Beaufort falt selv under Rosekrigenes første trefninger, i slaget ved St. Albans i 1455, mot tronpretendenten Richard av York.