Edmond Malinvaud, fransk sosialøkonom og statistiker. Sjef for det franske konjunkturinstitutt 1974–87, professor ved universitetet i Paris fra 1987. Han har gitt betydningsfulle bidrag til bl.a. teorien for allokering av resurser og kapitalteorien. Har senere vakt oppmerksomhet ved sine bidrag til teori for økonomier som ikke er i full markedslikevekt, bl.a. ved boken Réexamen de la théorie du chômage (1980) og Equilibre général dans les économies de marché (1993).