EPROM, integrert krets som inneholder et leselager (ROM) som kan programmeres elektrisk, og slettes ved bestråling med ultrafiolett lys. Programmeringen og slettingen skjer med spesielt utstyr, slik at EPROM-kretsen opptrer som et rent leselager når det er plassert i den datamaskinen eller det elektroniske apparatet det skal brukes i.