En gren av den tysk-baltiske uradelslekt Taube. De to danske linjer døde ut 1618 og 1743.