Drottningholms slottsteater, det eneste bevarte barokkteater med forvandlingsscene, oppført 1764–66 av C. F. Adelcrantz. I Gustav 3s regjeringstid var teateret åsted for de store operapremierene, etter hans død 1792 var det sporadisk i bruk frem til 1880. Det ble siden stående ubrukt, inntil A. Beijer organiserte det som teatermuseum 1922, med et teaterhistorisk bibliotek og et stort bilde- og klipparkiv. Fra 1946 har Drottningholms slottsteater igjen vært tatt i bruk som teater i sommersesongen. Repertoaret består hovedsakelig av musikkdramatikk og ballett fra 1600- og 1700-tallet, der man anvender de ca. 30 bevarte kulissesystemene fra Gustav 3s tid. Ingmar Bergman benyttet seg av teateret som ramme rundt sin filmatisering av Mozarts Tryllefløyten 1975.