Dipylonvasene, vaser fra Dipylonperioden som er er bemalt med geometrisk dekor, de eldste fortrinnsvis med hakekors og meandere, de yngre også med rekker av dyr og mennesker. I en naiv, men klar og uttrykksfull stil (dipylonstil) fremstiller de f.eks. begravelsesprosesjoner: likvogn med følge av menn og klagende kvinner osv.