«Jeg har spilt en dag», utsagn av keiser Titus da han en kveld kom til å tenke på at han ikke hadde gjort godt mot noen den dagen. (Sveton: Titus, 8.)