Det felles europeiske rammeverket for språk

Det felles europeiske rammeverket for språk (The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment eller CEFR)  er en felleseuropeisk nivåskala som tar utgangspunkt i de fem språkferdighetene lytting, lesing, muntlig produksjon, muntlig samhandling og skriftlig produksjon.

Rammeverket, som ble ferdigstilt i 2001, foreslår en standard europeisk språkprogresjon som består av seks forskjellige nivåer fra "gjennombruddsnivået" A1 til "full mestring" C2.

Innføringen av Rammeverket for alle Europarådets medlemsland markerer en klar fokusendring i retning av en mer praktisk rettet språkopplæring. Gjennom en pragmatisk tilnærming i språkopplæringen  ønsker Europarådet å skape et fellesskap der flerspråklighet sees på som en fordel og ikke en barriere mellom landene i Europa. Målet er å heve kunnskaps- og ferdighetsnivået for på den måten å styrke kommunikasjonen mellom kulturer og samfunn.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.