Det Kongelige Frederiks Universitet var navnet på Universitetet i Oslo fra opprettelsen i 1811 til 1939.