Den nikomakiske etikk, tittelen på Aristoteles' hovedverk om etikk. Se Aristoteles.