Den nikomakiske etikk er tittelen på Aristoteles' hovedverk om etikk. Se Aristoteles.