Om de døde skal man ikke si annet enn godt; sentens, sannsynligvis oversatt fra den greske filosofen Keilon.