Davignon-rapporten var et debattema i Norge under EF-striden før folkeavstemningen 1972. Den tok for seg EFs utenrikspolitikk og konkluderte med at medlemsstatene skulle utvide sitt politiske samarbeid til å få en felles utenrikspolitikk, noe som i Norge økte frykten for at EF skulle bli en politisk union. Ideene fra Davignon-rapporten førte til den første spire til en felles utenrikspolitikk på 1970-tallet, utviklet seg senere videre og lå bl.a. til grunn for arbeidet med Maastricht-traktaten fra 1991.