Dacron, varemerke for den første kommersielt fremstilte polyesterfiberen av typen polyetylentereftalat (Du Pont 1948). Se også Terylene.