DNA-polymerase, enzym som katalyserer syntesen av en ny DNA-tråd fra deoksyribonukleosidtrifosfater, idet den komplementære DNA-tråden tjener som templat (mønster). Se nukleinsyrer. DNA-polymeraser er viktige reagenser innen genteknologien, spesielt i teknikker som DNA-sekvensering og polymerasekjedereaksjonen (PCR). I disse teknikkene benyttes gjerne varmestabile DNA-polymeraser med mutasjoner som gjør dem bedre egnet som laboratoriereagenser.