Crustacea, underrekke av leddyr; Arthropoda, se krepsdyr. Dette er en av de største gruppene av leddyr. Det er beskrevet mer enn 67 000 arter, men det finnes antagelig mange flere.