Cotula, planteslekt i kurvplantefamilien. 75 arter, alle ettårige, ingen opprinnelig viltvoksende i Norge, men fjæreknapp, C. coronopifolia, finnes forvillet i Lærdal.