Coreopsis, planteslekt i kurvplantefamilien. 120 arter, de fleste i Nord-Amerika. Ett- eller flerårige urter med gule eller purpurrøde blomsterkurver. Mange arter dyrkes som rabattplanter, bl.a. de ettårige C. cardaminifolia, C. coronata, C. drummondii og purpurøye, og de flerårige C. grandiflora og krans(vakker)øye, C. verticillata.