For sine tanker blir ingen straffet, sitat fra den romerske rettslærde Domitius Ulpianus. Jfr. Tanker er tollfri.