Tanker er tollfrie, tysk ordspråk, nevnes alt hos Luther i 1523. Lignende uttrykk finnes hos Ulpianus (ca. 170–228): Cogitationis poenam nemo patitur, for sine tanker blir ingen straffet, og i Ciceros tale for Milo: Liberae sunt nostrae cogitationes, frie er våre tanker.