Cicuta, planteslekt i skjermplantefamilien. Slekten har fem arter på verdensbasis, men bare en art i Norge, se selsnepe.