Christoph Amberger, tysk maler bosatt i Augsburg fra 1530, mottok tidlig impulser fra venetiansk maleri. Særlig kjent som portrettmaler, malte bl.a. keiser Karl 5 og fremtredende tyske fyrster. I hans altertavler merkes innflytelsen fra italiensk manierisme.