Chitons er et engelsk navn på klassen skallus innen bløtdyr.