Chequers, herregård i Storbritannia, England, Buckinghamshire, 45 km nordvest for London; siden 1921 statsministerens landsted. Oppført 1565 på en eldre bygnings plass, ombygd på 1800-tallet, restaurert 1917 og gitt som gave til nasjonen av daværende eier, Arthur H. Lee (senere viscount Lee of Fareham), som var konservativt parlamentsmedlem. Eiendommen omfatter ca. 6000 daa.