Cerro Bolívar, fjell i Venezuela, 120 km sørvest for Ciudad Guayana, hever seg ca. 500 m over slettelandet. Jernholdig; et av de viktigste jernmalmfunn på 1900-tallet, oppdaget 1947. Rike forekomster av jernmalm.