Ciudad Guayana, by i Venezuela, ved sammenløpet av Orinoco og Caroni; 629 000 innb. (2002). Grunnlagt 1961 ved sammenslutning av malmhavnene Puerto Ordaz og San Félix samt Matanzas, Caruachi og Castillito. Bygd opp siden 1960-årene som et storstilt industrikompleks for utvinning og foredling av omlandets rike forekomster av jernmalm, bauxitt m.m. Jernbaner fører til malmfeltene Cerro Bolívar og El Pao sørøst for byen. Stor malmeksport. Store aluminiumverk og stålverk. Byen het tidligere Santo Tomé de Guayana.