Carl Theodor Ernst von Siebold, tysk zoolog og lege. Professor i Erlangen 1840, Freiburg 1845, Breslau 1850 og München 1853–83. Mest kjent for viktige bidrag til utviklingen av parasittologien, og for å ha oppdaget jomfrufødsel (partenogenese) hos insekter. Han var en av de første til å dra praktisk nytte av den nye ideen at stadiene i livssyklus til en parasitt alternerer mellom verter. Han fullførte Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Thiere i 1848, en av de første betydningsfulle bøker i komparativ anatomi, med viktige systematiske reformer, og startet sammen med Albert Koelliker tidsskriftet Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie i 1848.