Carl Carlsson Gyllenhielm, svensk riksadmiral, sønn av Karl 9 og prestedatteren Karin Nilsdotter; halvbror av Gustav Adolf. Han ledet 1599 erobringen av Kalmar og var øverstkommanderende i felttoget mot Livland 1600. Satt tolv år i polsk fangenskap, ble riksadmiral 1620. 1632–34 var han blant de fem høye riksembetsmenn som utgjorde formynderregjeringen for dronning Kristina. Han var også en betydelig industripioner. Hans opptegnelser, Egenhändiga anteckningar rörande tiden 1597–1601 (trykt i Historiska handlingar, bd. 20, 1905), gir interessante bidrag til tidens historie.