Gyllenhielm, familienavn gitt til illegitime barn av de svenske vasahertugene Johan (3), Karl (9) og Karl Filip (sønn av Karl 9).