Forkortelse for Customer Relations Management; styring (management) gjennom bl a å finne kundens behov og lage et produkt eller en tjeneste som tilfredsstiller dette behovet. Gjør gjerne bruk av såkalte kundehåndteringssystemer, f eks SuperOffice, som samler inn og tolker data om kundens atferd og behov, og som benytter disse til å forbedre forholdet til kunden.