Å «gå kundeveien» er en enkel, men ofte effektiv markedsundersøkelse som kan fortelle hvordan kundene opplever et produkt eller en tjeneste. Metodisk forsøker man å være kunde i egen bedrift, eller hos konkurrenten, for å avdekke hvordan kundene faktisk opplever det, for eksempel ved å ringe eget sentralbord eller kjøpe et produkt.