Smedgraven fra Byggland i Morgedal, Kviteseid kommune, Telemark, er et klassisk funn innenfor vikingtidsforskningen i Norge, og i stor grad også utenlands. Det omfattende gravfunnet består av godt over hundre gjenstander, deriblant et nær sagt komplett utstyr tilhørende en smed og et stort utvalg av våpen. Gravhaugen som rommet Bygglandsfunnet, ble undersøkt av arkeologene Charlotte Blindheim og Erik Hinsch i 1944.