Bybrua, tettsted i Gjøvik kommune, Oppland, ved Fv. 33, cirka 7 km vest for Gjøvik bysenterum.