Buksnes, i Lofoten, Nordland, omfattet den sørvestlige delen av Vestvågøya med tallrike småøyer, holmer og skjær utenfor. Buksnes ble opprettet som kommune 1837 som ledd i innføringen av det kommunale selvstyret. Fra kommunen ble 1919 Hol, som omfattet den søndre, sentrale del av Vestvågøya, utskilt som egen kommune. Kommunen ble 1963 sammen med de daværende kommunene Borge, Valberg og Hol en del av Vestvågøy kommune.