Hol, tidligere kommune i Lofoten, Nordland, opprettet 1919 ved utskillelse fra Buksnes. Hol, som omfattet den søndre, sentrale del av Vestvågøya, ble 1963 sammen med de daværende kommunene Borge, Valberg og Hol en del av den nye Vestvågøy kommune. Hol var 67 km2 og hadde 3154 innbyggere ved sammenslåingen.