Brodtkorb, norsk slekt som visstnok stammer fra Sachsen og innvandret til Norge 1643 med myntskriver på Akershus, senere toller i Fredrikstad Tobias Brodtkorb, død 1676. Hans sønnesønn, oberst Tobias Brodtkorb (1685–1763), er gjennom sine sønner stamfar for familiens tre hovedgrener: Eilert Christian Brodtkorb (1721–1806) var veier og måler i Kristiansund, kaptein Christian Johannes Brodtkorb (1725–97) eide gården Kirkeseter i Hemne, justisråd Niels Gerbrand Brodtkorb (1729–96) kjøpte 1767 Tjøtta gods, som var i familiens eie til 1929. Eilert Christian Brodtkorb var farfars farfars far til forfatteren Reidar Brodtkorb (1909–81). Christian Johannes Brodtkorb (1725–97) var farfars farfars far til ambassadør Thor Brodtkorb (1907–83).