Botho Eulenburg, tysk politiker. Innenriksminister 1878 etter sin halvonkel F. A. Eulenburg. Gjennomførte samme år unntaksloven mot sosialdemokratene, men gikk av på grunn av strid med Bismarck 1881. Prøyssisk ministerpresident og innenriksminister 1892; uenighet med Caprivi om unntaksloven førte til begges avskjed 1894.