Leo von Caprivi, tysk militær og politiker. Fra 1883 sjef for admiralitetet; 1890 rikskansler etter Bismarck. Han fornyet ikke reassuransetraktaten av 1887 med Russland, men søkte tilnærmelse til Østerrike og Storbritannia. Sluttet 1890 avtale med Storbritannia om tysk avståelse av Zanzibar og andre områder i Øst-Afrika mot å få Helgoland. Innenrikspolitisk støttet han seg til de liberale mellompartier og drev 1891 igjennom en ny arbeidervernlov. Men da han 1894 nektet å fornye unntakslovene mot sosialdemokratene, måtte han gå av.